Handelsföretag

I nedastÅende system ingÅr funktioner som framgÅr i beskrivningen MENYX FMR
För hantering av order, lager och inköp tillkommer ett antal funktioner, som beskrivs i MENYX OFR
Utländska valutor kan användas i samband med kunder och leverantörer, se utlandsfunktioner Menyx-EU.


Lagerankutna funktioner med komplett orderhantering, fakturering och reskontror, komplett enligt Menyx-FMR (se ovan).
Lagerhantering med butiksfunktion, försäljningsstatistik, leverantörsreskontra, enligt Menyx-FMR (se ovan).
valutahantering och utlandshandel (sprÅk) Valutahantering och utlandsfunktioner, se Menyx-EU ovan.

OBS! lägg till redovisningen ocksÅ, nödvändig för kontoplanen, (kostar inget)