Inkassoprogram för ombudsverksamhet.

Systemet beskrivs i MENYX IKO .

Lämpligt för jurister, revisorer, inkassobyråer, ekonomisk service m fl. Kan användas i omfattande verksamhet med tusentals uppdragsgivare eller bara ett fåtal. Systemet kan användas direkt med en arbetsplats. Systemet kan enkelt kompletteras så att flera handläggare kan arbeta samtidigt mot samma databas. Är förberett för automatisk överföring från reskontra. Systemet är komplett och väl beprövat.


Inkassosystem för ombudsverksamhet