Generella administrativa datasystem GADS ab
Tfn:0709 107101
E-post Kontakt .

Gå till GADS startsida, där hittar ni nedladdningsbara kompletta system som ni kan testa utan kostnad!


Allmänt om likviditet.

Att överblicka företagets likviditet är inte alltid så lätt. Men nu finns det ett utmärkt hjälpmedel som så riktigt som möjligt talar om hur den närmaste tiden ser ut. Förutsättningen är att man har fört in underlag avseende leverantörs- fakturor och övriga verifikationer som berör likvidkonton.