BARD, enkla databaser med koppling till dagbok, tidsregistrering, agenda.

Beskrivning hittar Ni i BARD

Med BARD fÅr Ni ett avancerat stöd för konstruktion av register och rapporter. Dessutom ingÅr funktioner för dagbok och planeringsnoteringar. Ni kan ocksÅ välja tilläggsfunktioner för att logga tider, skriva/arkivera brev och enkelt hitta uppgifter som berör respektive kontakt. Dagboken är oberoende av Årsskiften och sÅ kompakt att mÅnga Års noteringar tar obetydlig plats.


BARD utvecklingssystem
brevmallar och brevarkiv knutet till register
tidsregistrering kopplat till dagboken